L’asturianu nel puestu 25 de llingües completes d’Ubuntu

1 d'Ochobre de 2009

Una perbona noticia, gracies al duru trabayu altruista de Softastur:

L’asturianu ta nel puestu 25 de les 244 llingües incluyíes n’Ubuntu 9.10, tando completáu al 79% (falamos de la instalación básica d’Ubuntu y Kubuntu).

Teniendo a sólo un 3% a llingües tan importantes como’l catalán o’l portugués.

¡Felicidaes a toos pol trabayu fechu! 😀 L’asturianu más vivu que nunca ¡Gracies!